Wednesday, August 2, 2006

About Me in Hebrewנולדתי ברומניה.

בתוכנית "קפה תיאטרון", שאל נועם סמל, "מהי המולדת שלך?"
היינו ארבעה מתארחים אצלו.
רמי סערי אמר שבשבילו, השפה היא המולדת.
אני לא יכולה לומר שהשפה היא המולדת כי מתחת לעברית, שבה אני כותבת, מתנגנת השפה הרומנית. שפת אגדות ושירה.
שמעתי את עצמי אומרת, "המולדת שלי היא משפטי נירנברג."
דודי היה מושיב אותי על הברכיים שלו ומבקש שאקרא מן העיתון את הדיווח היומי מנירנברג.
וגם: המולדת היא לשון התנ"ך. הפשטות. התימצות. עושר האמירות שחבויות בין מלה למלה.

ב-1962 התפרסם ספר הביכורים - לילדים. "מי ראה את מיקי."
על הנוראות שבאו לי עמו סיפרתי בראיון עם עופרי אילני.
את הסיפור הראשון פרסמתי ב-1970, ברבעון "קשת".
ב-1973 יצא הספר השני: "כעין תשובה".
ב-1989, ראה אור הספר השלישי: "דפים ורודים."
לקח רק משהו כמו חמש-עשרה שנים.
בספטמבר 2002 ראה אור ספרי הרביעי: "סודות".
פרוזה. נכתב על פני שלושים שנה.
בתחילת יוני 2003 יצא אל העולם הספר החמישי: "נופי הנפש."
שלא כקודמיו, הוא ספרות תעודה.
שיחות עם סופרות בינלאומיות על ילדות פגועה, שזורות בין דפי היומן האימפרסיוניסטי שלי.
על הספר הזה עבדתי עשר שנים.

מאז דצמבר 2000 אני עובדת על הספר השישי. מקווה להשלים אותו עד תחילת 2006.
מלבדו עומדים בתור שבעה ספרים נוספים. ייקח לי בין שבעים למאתיים ועשר שנים, ואשלים גם אותם.

טוב שיש בלוג, מקום בו ניתן לכתוב במנות קטנות יותר.
בספטמבר 2002, עם צאת "סודות", עלה גם האתר הרב לשוני.

חצי שנה קודם לכן תחקרתי את האינטרנט לאורך ולרוחב. גיליתי אתרים של מעצבים יצירתיים מאד שהפכו את התחום לאמנות בזכות עצמה. מהם השכלתי.
האתר מתארח חופשי בצד עיתון אינטרנטי שאני תורמת לו מדי פעם. אלא שיש הגבלה: לא יכולה לעדכן לעתים תכופות.

לכן הקמתי בלוג עברי.

בהביטי מן הצד, אני עשר פעמים ביום אומרת, לא די לך באלה?!
מה עוד? אופנסיבת בלוגים?

כן. הבלוג הדעתן, מסתבר, יש לו כוח להפוך אותך מאזרח ילד לבעל/ת בית על החיים כאן. את זה השכילו להבין בעולם.

מה עוד את זוממת?
מתהווה בלוג רב לשוני. בזכות אנשים מופלאים מפה ומשם.

יש עוד?

בלוג רדיו באודיאו. בלוג וידאו ביו-טיוב. בלוג ממאדים.

כל החיים לפניי.

עד כמה שזה תלוי בי.